Khmer Literacy (Speaking)

, ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍​ ​​​​​​​​​​ ទី​០១​ ខែ តុលា ​​​ ឆ្នាំ ២០១៥

សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុន

ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយ ដែលជាប្រទេសមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចនៅលើពិភពលោក ទោះបីជាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនវ៉ាដាច់ក៏ដោយ។ ការនាំចេញផលិតផលប្រទេសជប៉ុនគឺ៨%នៃការនាំចេញផលិតផលទាំស្រុងនៅលើពិភពលោកមុនឆ្នាំ ២០០០។ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ២០០០ គឺបានធ្លាក់ចុះត្រឹមតែ ៥%។

ប្រទេសជប៉ុនគឺជាប្រទេសមួយដែលមិនមានការជំពាក់បំណុលទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុអឺរ៉ុប ប៉ុន្តែប្រទេសនេះជំពាក់បំណុលប្រជាជន គឺដោយសារតែប្រជាជនក្នុងប្រទេសនេះគឺចាយវាយតិច សន្សំច្រើន។ សំរាប់ប្រទេសចិនវិញ គឺមានប្រជាជនសកម្មតិចជាង ១២ដង​នៃប្រជាជនសកម្មនៃប្រទេសជប៉ុន។​ ថែមពីនេះទៅទៀត ប្រទេសជប៉ុនគឺមានរោងចក្រជាច្រើនដោយធ្វើការឡើងដោយយម៉ាសីុន គ្មានធ្វើការដោយមនុស្សទេ។ ទោះជាប្រទេសជប៉ុនគឺជា ប្រទេសមួយដែលជាប្រទេសមហាអំណាចមួយក៏ដោយប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាំុរ៉ៃតាំងពីទសវត្សរ៍ទី ៩០​មកម៉្លេះ ដែលមិនអាចជៀសវាងបាន។​ វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចរាំុរ៉ៃនេះគឺជាបញ្ហាបរិភរនានៃការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃទំនិញ និងសេវាកម្ម។ ក្រុមហ៊ុនតូចៗទាំងអស់ក្នុងប្រទេសជប៉ុន​ គឺរួមគ្នាបានក្រុមហ៊ុនយក្សមួយ។ លើសពីនេះ វប្បធម៍ និងសង្គមគ៏ជាចំណែកនៃការដុះលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសជប៉ុនដែរ។​ ប្រទេសជប៉ុន គឺមានការផលិតលុយគ្មានដែនកំណត់ ប៉ុន្តែធនាគារកណ្តាលប្រទេសជប៉ុនមិនយល់ព្រមទេ ព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យតម្លៃលុយយេន មានការធ្លាក់ចុះ។ ចំណែកអតិភរណាវិញ គឺមានការកើនឡើងខ្ពស់ និងលឿន នឹងធ្វើឲ្យតម្លៃប្រេងដែលនាំចូលមានការកើនឡើងខ្ពស់។ ជាសទ្ធផល អគ្គីសនីយ៍​មានការកើនឡើង ហើយប៉ះពាល់ការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអន្តរជាតិ ដែលធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់ចុះ។

ប្រទេសជប៉ុនគីបានលូកដៃក្នុងសេដ្ឋកិច្ច តាំងពីសម័យមីុជី ឆ្នាំ១៨៦៨ ដល់​ឆ្នាំ១៩១២ មកម្ល៉េះ។ ប៉ុន្តែប្រទេសនេះមានឧបសគ្គពីរគឺ​ ឧបសគ្គខាងក្នុង និងឧបសគ្គខាងក្រៅ។ ឧបសគ្គខាងក្នុងគឺ ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ប្រទេសជប៉ុននឹងបាត់បង់ប្រជាជនយ៉ាងតិច ដប់លាននាក់​​ គឺប្រជាជនដែលមានអាយុ ៥០ឆ្នាំ ត្រូវបាត់បង់​ ៤០%។ ប្រជាជនដែលមានអាយុ ៦៥ឆ្នាំ នឹងត្រូវបាត់បង់ ៣០%។ សំរាប់ប្រជាជនសកម្មវិញគឺត្រូវបាត់បង់​​ ប្រាំបីលាននាក់។ រីឯ ឧបសគ្គខាងក្រៅវិញ ប្រទេសជប៉ុនគឺមានការបារម្ភនៃការលិចឡើងប្រទេសចិន ជាប្រទេសអំណាចសេដ្ឋកិច្ច
ទីមួយក្នុងអាសីុ។

khmer Literature (Reading)

ថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍​ ​​​​​​​​​​ ទី​០១​ ខែ តុលា ​​​ ឆ្នាំ ២០១៥

ពាក្យក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ

រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​​ = ច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជា
និន្នាការ = ការទ្រេតទរ​ ឬ ការលម្អៀង
អានិសង្ឃ = ផលនៃសេចក្តីសុខចម្រើន
បុព្វការីជន = ញាតិសន្តាន ឬ ជីដូនជីតាដែលស្លាប់ទៅហើយ
បិណ្ឌ = ការប្រមូល ឬ​ ការពូតផ្តុំជាដុំ
ប្រទក្សិណ = ការដើរជុំវិញដោយសម្តែងការគោរព
បង្សុកូល = ការសូត្រឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យ
សមាទានសីល = ការបញ្ចេញវាចាធម៍ព្រមគ្នា
ត្រាច់ចរ = ដើរ ឬ ចរ

My Previous “About Me”

Hello! My name is Venghour. I was born Friday 24th May, 2002. Now I study at Liger Learning Center school. In my family I have two brothers and two sisters and I am the second brother in my family. In my free time I like to swim, play football, read and draw pictures. My favorite book is Roald Dahl, like Charlie and the Chocolate Factory and Fantastic Mr. Fox. In Liger I am strong at reading. We take trips outside for students to study outside. My best trips are to Mondulkiri province and Oxfam. The thing that I need to learn more is how to teach the people to understand clearly.

244280068_1381411209

charlie-and-the-chocolate-factory

Roald Dahl birthday quiz - how well do you know your Dahl? Quentin Blake
Roald Dahl birthday quiz – how well do you know your Dahl? Quentin Blake

Fourth Sharation of 2015 – 2016

Welcome to Sharation Round 4 of 2015-2016! Yeah! I know that all the readers are waiting and exciting for a long time but today it comes to you all! This round we are bringing new projects to all of you that blow your mind! So this round we have Six exploration! Yeah! There are Entrepreneurship Round 3, Games Around the World, Mysterious Talent, Program Evaluation, Project-Based Learning and Unusual Spiritualism in Cambodia. Let’s get started.

Sharation 4 Map

Entrepreneurship Round 3, still a chili sauce business and still hold on to the works in the business. The business team in this round started to divide the works in class such as: Outreach team, Product Development team, Label team and Legal/Budget team. This team start to have a promotion and their promotion is in podcast, the third episode (go and listen to it).

Games Around the World exploration is a determined exploration because the target is to gather all the games around the world (no the video or computer games). Everyday in this project, all the members tried to send email to people, create form in order to get the games that they don’t know. This is significance to everybody because they need to try and have fun with other cultures all around the world by letting out their change agents.

Mysterious Talent exploration is an exploration that is researching the talents or the missing talents in Cambodia. This team went to trip the Unusual Spiritualism in Cambodia exploration to interview people about any places or someone that they know that have a talent. Beside that it isn’t just about the talent, it’s also about the creative activities or works like making a bamboo baskets, Cambodian noodle, desserts and etc. If you want to see those incredible talents to go into there youtube channel (https://www.youtube.com/channel/UCH9dQiB4H14TpGYcLoMT9gw/videos)

Program Evaluation is a project that evaluates the ideas to form into one idea. This exploration is collaborating with the PBL exploration because both of these projects are having a similar similarity. So this project focused on main three criterias, which are: Relevancy, Replicability and Result and Outcomes. Relevancy means the ideas are appropriate or inappropriate, meaning that do we have that resources or not. Replicability means can it be everywhere, can we implement the PBL to all government schools around cambodia. The last one is Results and Outcomes means how it goes and is there any changes. Mainly it’s about how the teachers and students in government schools feel about the project. So, this team is pretty straight forward!

And of course! We’re still continue the PBL project in this round. But this round, PBL had the following ideas coming out are PBL and STEM PBL. STEM means Science, Technology, Engineer and Math. The members of PBL came up four different subjects, such as: Biology, History, Physics and Women’s Rights. This team went to Kratie (one of Cambodian provinces) to train the teachers over there about those four subjects. Then, the PBL team went back to their school to give time the students over there prepare the presentation to them about the PBL curriculum. After that PBL team went back to Kratie and listened to their presentation. At the end the PBL handled that certificate to the school, signed from the Minister of Education.

The last exploration is Unusual Spiritualism in Cambodia! I’m already wrote the description about this exploration, so you can search through my blog or go to this Web (http://venghour.ligercambodiablog.org/2016/04/05/unusual-spiritualism-in-cambodia/). It was really fun during the Sharation because a lot of visitors are smiling while they listened to the podcast of this episode. I feel really proud of myself and my whole team for working really hard on this topic.

There’s only one more Sharation, ready for it…! It’ll be the FINAL Sharation of the Year 2015-2016! Yeah! Get ready and prepare your brain to absorb the new, last projects. Bye!

Third Sharation of 2015 – 2016

Yeah! Welcome to Liger Sharation Round Three of 2015-2016. We have other remarkable projects/exploration again. In this round of Sharation we have five exploration, such as: Liger Cookbook, Entrepreneurship Round Two, Humans of Cambodia (HOC), Marine Conservation and Project-Based that are preparing to share about there experience, understanding and all the extension that they did in their classes. Everyone are fully with the enthusiastic faces and eagerly to share the visitor and Cambodians of what they are doing.

Liger Cookbook exploration is team who is creating an actual, original cookbook for the Liger senior cohort next year when they come back from their summer. In the class, the members cooked a lot of foods and took a lot of photos in order to make the book. I appreciated this so much that they put their full effort and determination to make the book.

Instagram-cookbook-bounty-Malika-v2

This is the second round of Entrepreneurship, the chili sauce business. The new members of this business are holding the past occupation of the previous group. Mostly they went outside the campus to interview the villager, the restaurant owner about the products that they use in their business. Mostly, we realize that they use a lot of import chili sauce like from Vietnam. Also the students recorded and note down the data they got, so they can improve their business information.

IMG_2945

Humans of Cambodia exploration is a project that’s trying to promote and sharing about Cambodian livelihood. I’m one of the members in this project and you can look at my description that I just published. This is the project that we’re doing a lot of interview, especially with Cambodians. I feel more confident and excited because I can understand more situation and cool things outside the world. Even though I’m Cambodian, it doesn’t mean that I know everything. So this project is remarkably showing to other cultures about Cambodian cultures. We established a blog called Humans of Cambodia or HOC (http://humansofcambodia.ligercambodiablog.org/). You’ll know a lot of the Cambodians background and their lives today.

Boy-with-grandma_34x45cm

Marine Conservation is an exploration, mostly study about marine life in Cambodia. They went on a trip to Koh Seh Island (One of Cambodian Island). They went there to study and understand harder about the marine ecosystem. To arrive that island, this team give a lot of positive patient while they on the boat because it took them about one hour to arrive there. Beside that met MCC, Marine Conservation Cambodia on the island. MCC is an NGO trying to preserve the marine ecosystem and lives.

thumb_DSC_0153_1024

The last exploration is Project-Based Learning (PBL). This exploration is about teaching strategy to make students gain their knowledge and skill by working and involving complicated questions, problems or challenges. This team went to two high schools in Phnom Penh one is called Chea Sim Chom Reun Roth and another called Russey Keo high school. They interviewed the teachers and students in their school about PBL and what is their ordinary curriculums. After, got a lot of information, they have two main ideas that can do, help and improve with the high school subjects. The two main ideas is about water filter and waste management.

DSC01704

This is it for the third Sharation this year! I hope you enjoy reading it and imagine how it was like. I know all the readers are excited to read and suck the new experience of the sharation year four. Bye!

Reading Test of 2016!

After finished the book called “Crossover” of the level X, there is another reading test waiting in front of my face to get ready. I feel so nervous and excited because I need to do another reading test and I want to know my ability of understanding and reading. Right now I’m in Level X and literacy teacher, Caroline lets me do the first reading test on Level Z1. In order to pass the level we need to get the comprehension check eight out of ten of the question and 95% of reading ability. So the book I tested in Z1 is called “Private Spaceships” and I got eight and a half out of ten. Then I continue to Z3 and the book called “The Bronze Bow” and of course I passed, I got eight and half out of ten. So I started to test the book on the level Z4 called “Animal Farm” and I got eight out of ten. After that I tested the book on Z5 called “Anne Frank” and this is the first book that caught my attention and I got eight and half out of ten. So I continue to test the book on Z6 called “The Moonlight Palace.” This stage made me feel depressed and also understanding the truth. I went back to Z5 and this is the real ability of reading for me right now. On the reading test of Z6 I got the questions right just seven and a half out of of ten, so I’m not pass but it’s ok for me because it made me know myself more and start to improve myself in the future when this test comes to me again.

Chili Sauce Business’s Description

This is the last exploration of the whole school’s year called “Entrepreneurship.” Entrepreneurship exploration is about making a Cambodian Chili Sauce Business. Most of the time we learned all the new words that are about business. For the main lesson we learned is the 12 steps to start a business (CLICK HERE to access the document of the 12 steps to start a business. Beside that we learned more vocabulary such as:
The first term is:
“Customer” is the one who buys your products. “Consumer” is the one who uses your product. Sometimes the customer can be the consumer and sometimes the customer and the consumer is different. The different between Customer and Consumer is the customer is not always the one who consume the product. Customer is the one who buys the product. Consumer is the one who use the product.
The Second term is:
“Volume versus Margin.” Volume means when you sell your products in whole to your customers. But Margin means you sell your customers directly. The benefit of volume is that when you sell your products a lot to the customers they will take and we don’t have to care that they sell a lot or not because for now it belong to them and it benefit our time when they order to us and we can make our products to be same amount as they request. But when you sell direct to the customers we have to make our products everyday.
The third term is:
“Fix Costs and Variable Costs.” Fix Costs is refer to the expenses that do not change when you produce less or more products. Variable Costs is refer to the expense that do change when you produce less or more products. In our chili business, the Fix Costs we have is kitchen supplies and the Variable Costs are ingredients, transportation, bottles and labels.

Fix Costs – Kitchen Supplies
Variable Costs – Ingredients, Transportation, Bottles, Labels

There is one keyword called “Added Value.” This keyword is really important for our business because in order to make our chili sauce is special that other chili sauce. These are our Added Value for our product, such as: our sauce is making by Cambodian young teengers, we use all Cambodian ingredients like Kampot pepper, Kampong Speu palm sugar, Kandal vinegar, Kep salt and the mysterious ingredient imported from another country.

Beside that we were also working in team and we divided into four team, such as: product development, financial/pitch, advertising and outreach team. In each team we do have individual works. In product development team is focusing on making the chili sauce and keep tracking on the products and changing the ingredients. For financial/pitch team is really important for the whole business because we need to know all the data and information in our business. Additionally each member in this team needs to be sure and exactly know the information. In this year of September we will present of what we do and the data in our business to our school founder, Trevor. The third team is advertising team. This team is mostly focus on the design for our product (logo, label). Another job is to update the activities that we did in our exploration to social media. The last group is the outreach team. This team is mainly trying to contact with customers, company, supermarket, investors and more to invest or buy our products. Mostly they went to different location in Phnom Penh to network with those places and people.

Finally, we are prepared to present to Trevor of what we did and achieved. But we are so excited and nervous too because it is our first time to present to our founder. Cross Finger!!

Second Sharation of 2015 – 2016

This is the second Sharation of the school year! I’m so happy to continue the sharing of what I’d done in the exploration round two. There are a lot of new and excited things happened in this round and one cool thing is the explorations this round is running by a student’s! So there are ten different and odd exploration. Such as: Liger Pride Yearbook, Crime in Cambodia, Drones, Fiction Writing, Hydropower, Interior Design, Local Libraries, Recycle Art, Robotics and Tourism in Cambodia. These explorations are very interesting because each person in each exploration worked really hard to find and lead their own exploration.

The first exploration is Hydropower exploration. The goals of this exploration is to establish the hydropower generator model for Liger and understanding the big ideas about the hydropower. So in class, this exploration is basically learning about the hydropower and the important parts of the hydropower. By the way, do you know what is hydropower? The answer is Hydropower a type of renewable energy contained in flowing water from the reservoir or the river to make into the electricity.

The second exploration is Crime in Cambodia. This is a really good exploration because the teammates of the is exploration went to many provinces about the different laws in Cambodia. One of the trips that they went is Kep Province to interview the founder of Marine Conservation Cambodia (MCC). This group went their because they want to know strongly about the marine life protection and the law of fisheries in Cambodia. The main goal of this exploration is wanting to issue the documentary and distribute to all Cambodians and other people around the world.

The third exploration is Liger Pride Yearbook. The major target of this exploration is to publish the years books for the students and staff at Liger. So this team is working hardly to discover the old pictures (four years ago) and edited it into the book. Mainly, Liger Pride Yearbook is explaining and reminding us of the old times that we’ve been together, especially about the activities, classes and more. At the end of the each of us got the book.

The fourth exploration is Khmer Interior Design. This is one of my favorite exploration even though I’m not in this project. The goal of this exploration is to build and design the apartment for the volunteers that come to Liger. For myself I always think designing the apartment is very easy thing to do but it isn’t. After this exploration presented the works and idea, it’s entirely change my perspective that designing isn’t a very easy thing to do.

The fifth exploration is Local Libraries. This is a helpful project to all Cambodians because the goal of the project is to build the small library for the kids in local. This project helps kids in Cambodia have more ability to read and increase their knowledge!

The sixth exploration is Fiction Writing. So this exploration came up an idea of writing the fiction books for Cambodian kids who ages from 10 -14. The goal of this exploration is writing the fiction books that involve with the Cambodian cultures. This group doesn’t give up, they took a big step to join many events about the writing.

The seventh exploration is Robotics. This is a cool exploration that provided the students to join the robotic exploration in Singapore called “First Lego League” (FLL). This is the third time for Liger to join the competition. The first competition is about natural disaster, the second is education and this year is about trash treks. This exploration have two teams to participate and one of the group got the first place of presenting the idea. In class, the students are working one the programming and finding about the trash treks in Cambodia!

The eighth exploration is Recycled Art. The main aim of the exploration is persuade the villagers in the community to follow or using 3Rs. 3Rs means Reuse, Reduce and Recycling. Most of the time in class we sketched and researched out the ideas to make the recycling products. I’m one of the members in this project and this project is really meaningful because I got to teach and share about the beauty of the recycling products to Cambodia. Additionally, we went to Takeo to teach the students and play the activities that reconcile the project.

The ninth exploration is about Tourism in Cambodia. The group traveled a lot because majorly they are trying to find the hidden tourist place in Cambodia and try to promote to the foreigner about fun places in Cambodia that they should visit. This group had made the film about the hidden tourism place.

The last exploration is Drones! This class is learning how to fly the drones that school provided. The goal of this exploration is to buy a drone for Liger because we want to the the pictures and videos of Liger campus. They also ask some companies for promoting their places by drone.

These are all the ten exploration happened in this second sharation! Let wait and see what we will get for the next sharation!

Sharation-Schedule-CYOE-Nov-19-2015

First Sharation of 2015 – 2016

This is the first sharation of our 2015-2016 school year. Every students and facilitators in school are very happy and enthusiastically curious about our exploration or projects that we did for the first round. In this sharation there are four exploration, such as Phnong Indigenous Minority, Entrepreneurship Round One, Hidden Voices and VIP (Visitor Information Palace. These four exploration are ready to present to the visitors, friends, facilitator and other people.

Liger-Sharation-Invite -September-25-2015

Phnong Indigenous Minority Exploration is about studying the lives of Phnong. Phnong is a group of indigenous people that live in Cambodia for many centuries. Phnong live at the upper side of Cambodia like Mondulkiri Province and Ratanakiri Province. There are twelve students went to Mondulkiri Province to interview, study and discover new things about Phnong. This is a tough mission for them because it is hard to communicate with Phnong who doesn’t speak Khmer language like us. After they came back to school, they started to collect the information and data that they got, they organized and start to write a book about it. This is book is very special book for all Cambodians to study about Phnong.

thumb_IMG_6785_1024

For Entrepreneurship Round One Exploration is about making a Cambodian chili sauce business. This exploration wants the students to understand how to create the business. So they started to learn many different terms about business and the system of it. The members of this exploration start to sketch the logo for the sauce and announced to the students in school to help the chili sauce logo design. Something special about this exploration is they started to learn and find how to make our own, original chili sauce.

thumb_DSC_4172_1024

Hidden Voices Exploration is a project to discover and preserve the old, Cambodian songs. I’m one of the members in this exploration, so this is a project is really meaningful for me. The reason is I’m one of Cambodians that help and try to preserve all of our old songs that nearly fade away. Our explanation went to many provinces, such as Phnom Penh, Mondulkiri and Kompong Speu. We went there to interview the elders and the young generation about the songs and have they heard about the old songs or not. Beside that we did the research in class for an extra formation by calling to our friend’s parent for the interviewing. After we done our works we start to write the script because we are making podcast. This the first episode of the Liger podcast and we named it “LigerCast.” I’m feel very happy because I never did this kind of project before. If you want to listen to our first episode by CLICK HERE (http://ligercastpodcast.weebly.com/hidden-voices).

thumb_DSC_4117_1024

This is an exploration called “VIP”, Visitor Information Palace. This is a huge project for Liger because the target of this exploration is build up a small building called “VIP.” The VIP building is for the visitors that come to visit Liger and study some of the exploration that we did. So the VIP Center is made out of shipping container and VIP Center explains about our Liger’s curriculum, books that the students wrote (Animal Guides and Economy books), solar system in Liger, marketing project and our founder of Liger.

DSC05489

At the end of the sharation everybody feel so happy about their works that they work for the seven weeks. Let see what happen next for the second sharation!!?

Crossover Book Level X

The start of my first year at school 2012 I read the books with my literacy teacher in Level D. Every year there always a reading test happened. It is about testing the students ability of reading can they continue to a higher level or not. From 2012 till 2016 I increased 20 levels start from Level D to Level X. In Level X everything new for me because I get the new reading members and our book is strange too. The book in Level X that we read are written poem and the book named “Crossover”. For myself I love this book so much because this book is mostly talking about basketball. This book teaches me new things such as complex and technical words, diseases and how to take care yourself. The book is talking about one family that have four members are Mom, Dad, JB and Josh. Josh and JB are identical twin and their Dad is used to be a professional basketball player named “Da Man.” Dad is the one that always tells the rules and share his wisdom to his kids all the time but he has the diseases are Patellar Tendonitis and the heart attack because of playing basketball and serving food unhealthily. So this book is written by “Kwame Alexander.”
Go to read this book now I’m sure that it’ll touch your feeling.
Crossover